construction400

          การบริหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การบริหารต้นทุนโครงการให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่าย ถ้าไม่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โปรแกรมบัญชี PDP สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ได้พัฒนาโปรแกรมให้สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้ โดยโปรแกรมบัญชี PDP สามารถเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ได้ตลอดเวลา ควบคุมการขอซื้อ (PR) สั่งซื้อ (PO) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน BOQ ของแต่ละงานได้ สำหรับองค์กรที่มี site งานก่อสร้างตามจุดต่างๆ สามารถ ออนไลน์ (online) ผ่าน อินเตอร์เน็ต (internet) เพื่อเชื่อมกับสำนักงานใหญ่ได้ โปรแกรมบัญชีรับเหมาก่อสร้างสามารถใช้ได้กับงานประเภทโครงการรับเหมาทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร งานโยธา งานก่อสร้างโรงงาน งานรับเหมาไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ออกแบบตกแต่ง สถาปัตย์ และ อื่นๆ