Software Products
Search
โปรแกรมบัญชี PDP ( ราคาโปรโมชั่น )
ปฏิทิน
September 2023
S S M T W T F
« Apr    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
UserOnline
Online System

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PDP เป็นโปรแกรมบัญชีแบบง่ายที่สามารถใช้งานในลักษณะออนไลน์ (Online) ผ่าน อินเตอน์เน็ต (Internet) ได้ โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PDP ทำให้องค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายคลังสินค้าสามารถเชื่อมการทำงานในลักษณะ online กับสำนักงานใหญ่ได้ โดยไม่ต้องผ่าน lease line ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก สำหรับองค์กรที่มีหน่วยรถเคลื่อนที่ (หน่วยรถ van) ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยขาย สามารถอาศัย โทรศัพท์มือถึอผ่าน Mobile GPRS หรือ WIFI ในการ online ผ่าน อินเตอร์เน็ท กับสำนักงานใหญ่ได้ โดยข้อมูลการขายจะ update แบบ realtime มายังสำนักงานใหญ่ ทำให้สำนักงานใหญ่สามารถรู้สถานะของหน่วยรถแต่ละหน่วยว่า มียอดขายเท่าไร ขายสินค้าอะไรไปบ้าง และมีสินค้าคงเหลืออยู่ในรถเท่าไร

โปรแกรมก่อสร้าง PDP ช่วยควบคุมต้นทุนโครงการรับเหมา ก่อสร้าง ติดตั้ง ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้

โปรแกรมบัญชี PDP จึงเป็นโปแกรมบัญชีที่ดีที่สุด ถูกที่สุด (เมื่อเทียบความสามารถของโปรแกรมกับราคาของโปรแกรม) และ ยังเป็นโปรแกรมบัญชีที่นิยมใช้กันมากในหลายๆธุรกิจ

 • UserOnline

 • PostHeaderIcon โปรแกรมการผลิต Impress Production Planning

   ImpressPlanning

  :: โปรแกรมระบบงานวางแผนการผลิต ::

              เป็นระบบที่ช่วยในการวางแผนการผลิต โดยระบบจะคำนวณหาปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการผลิตแต่ละครั้ง เช่น วัตถุดิบ เครื่องจักร แรงงาน เพื่อกำหนดตารางการผลิตที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นการช่วยฝ่ายขายตอบคำถามสำหรับลูกค้าที่เป็นลักษณะจ้างทำ (By Order) ว่าถ้าสั่งซื้อแล้ว จะสามารถส่งมอบสินค้าได้เมื่อไร

   

  • กำหนดกำลังการผลิต-เครื่องจักรของแต่ละกลุ่มงานผลิต
  • กำหนดสูตรปัจจัยการผลิตภายใต้กิจกรรม ต่อปริมาณผลผลิต 1 สูตร
  • กำหนดสูตรเวลา-เครื่องจักรภายใต้กิจกรรม ต่อปริมาณผลผลิต 1 สูตร
  • รองรับการผลิตสินค้าที่มี Joint Product
  • กำหนดสายการผลิตของสินค้าสำเร็จรูปว่าผ่านกลุ่มงานผลิตใดบ้าง
  • ตรวจสอบแผนการใช้เครื่องจักร-ของแต่ละกลุ่มงานผลิต
  • ตรวจสอบกำลังการผลิตคงเหลือ-ของแต่ละกลุ่มงานผลิต
  • สามารถตอบคำถามลูกค้าหรือฝ่ายขายได้ว่า Order แต่ละ Order สามารถผลิตเสร็จเมื่อไร โดยคำนวณจาก Capacity ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • สามารถวางแผนการผลิตตาม Order ของลูกค้า(Made To Order) หรือเพื่อ Stock (Made To Stock)ได้
  • สามารถสร้างตารางการผลิตเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปีได้
  • ตรวจสอบสถานภาพ Order ของลูกค้าแต่ละราย (ปริมาณ Order, สั่งผลิตเมื่อ,ผลิตจริงเมื่อ,นำส่งคลังปริมาณ, %นำส่ง)
  • ตรวจสอบสภาพสินค้าระหว่างผลิต (ผลผลิต) ตาม Order (ติดตามงานได้ว่าสินค้าระหว่างผลิตแต่ละขั้นตอนเสร็จไปแล้วเท่าไร ค้างอยู่ในกลุ่มงานผลิตใดบ้าง เสร็จเป็นสินค้าสำเร็จรูปนำส่งคลังไปแล้วกี่ %)
  • ประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละ Order

  :