รูป โปรแกรมบัญชีรับเหมาก่อสร้าง       

           การบริหารธุรกิจรับเหมาติดตั้ง จะคล้ายกับธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง มีหัวใจสำคัญอยู่ที่การบริหารต้นทุนโครงการให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่าย ถ้าไม่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โปรแกรมบัญชี PDP สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ได้พัฒนาโปรแกรมให้สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้ โดยโปรแกรมบัญชี PDP สามารถเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ได้ตลอดเวลา ควบคุมการขอซื้อ (PR) สั่งซื้อ (PO) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน BOQ ของแต่ละงานได้ สำหรับองค์กรที่มี site งานก่อสร้างตามจุดต่างๆ สามารถ ออนไลน์ (online) ผ่าน อินเตอร์เน็ต (internet) เพื่อเชื่อมกับสำนักงานใหญ่ได้ ประเภทธุรกิจที่ใช้ได้ เช่น ธุรกิจรับเหมาประเภทต่างๆ ที่มีลักษณะการทำงานเป็นโครงการ (Project) หรือ งาน (Job)  ตัวอย่าง เช่น งานโยธา งานระบบ  สถาปัตย์  ไฟฟ้า  ประปา สุขาภิบาล  ติดตั้งเครื่องจักร  ตกแต่งภายใน จัดสวน จัดบูธออกงานต่างๆ เป็นต้น