Software Products
Search
โปรแกรมบัญชี PDP ( ราคาโปรโมชั่น )
ปฏิทิน
April 2024
S S M T W T F
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
UserOnline
Online System

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PDP เป็นโปรแกรมบัญชีแบบง่ายที่สามารถใช้งานในลักษณะออนไลน์ (Online) ผ่าน อินเตอน์เน็ต (Internet) ได้ โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PDP ทำให้องค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายคลังสินค้าสามารถเชื่อมการทำงานในลักษณะ online กับสำนักงานใหญ่ได้ โดยไม่ต้องผ่าน lease line ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก สำหรับองค์กรที่มีหน่วยรถเคลื่อนที่ (หน่วยรถ van) ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยขาย สามารถอาศัย โทรศัพท์มือถึอผ่าน Mobile GPRS หรือ WIFI ในการ online ผ่าน อินเตอร์เน็ท กับสำนักงานใหญ่ได้ โดยข้อมูลการขายจะ update แบบ realtime มายังสำนักงานใหญ่ ทำให้สำนักงานใหญ่สามารถรู้สถานะของหน่วยรถแต่ละหน่วยว่า มียอดขายเท่าไร ขายสินค้าอะไรไปบ้าง และมีสินค้าคงเหลืออยู่ในรถเท่าไร

โปรแกรมก่อสร้าง PDP ช่วยควบคุมต้นทุนโครงการรับเหมา ก่อสร้าง ติดตั้ง ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้

โปรแกรมบัญชี PDP จึงเป็นโปแกรมบัญชีที่ดีที่สุด ถูกที่สุด (เมื่อเทียบความสามารถของโปรแกรมกับราคาของโปรแกรม) และ ยังเป็นโปรแกรมบัญชีที่นิยมใช้กันมากในหลายๆธุรกิจ

 • UserOnline

 • PostHeaderIcon โปรแกรมบัญชีทั่วไป PDP Accounting Software

  โปรแกรมบัญชีทั่วไป PDP  (PDP Accounting Software)  คือ โปรแกรมทางบัญชี หรือ โปรแกรมด้านบัญชี ที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อตอบสนองธุรกิจ SME โดยเฉพาะ โดยเน้นที่ความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นหลัก (โดยการเปรียบเทียบราคากับความสามารถของโปรแกรม) โปรแกรม PDP ถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานเป็นส่วนๆ โดยผู้ใช้สามารถซื้อเฉพาะส่วนที่ต้องการใช้งาน ตามความจำเป็นของธุรกิจ และเมื่อมีความต้องการใช้ระบบงานส่วนอื่นๆเพิ่มเติม ก็เพียงแค่ซื้อระบบงานส่วนเพิ่มเติมมาติดตั้งเพิ่ม ข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกันจะสามารถเชื่อมถึงกันได้โดยไม่มีความยุ่งยาก เช่น อาจจะซื้อเฉพาะ โปรแกรจัดซื้อ และ โปรแกรมสต็อค ก่อน เพื่อช่วยบริหารงานจัดซื้อ และ การเบิกจ่ายวัตถุดิบ หรือ สินค้าสำเร็จรูป เมื่อใช้ไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง อาจจะซื้อโปรแกรมการขาย โปรแกรมบัญชีแยกประเภท หรือ โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร ติดตั้งเพิ่มเติมได้  โดยโปรแกรม PDP แบ่งออกเป็นโปรแกรมย่อยๆตามฟังชั่น (function) การใช้งาน ดังต่อไปนี้ คือ

  รูปภาพ โปรแกรมบัญชี พีดีพี

             1.โปรแกรมบริหารระบบบงานจัดซื้อ - PDP Purcahse Order (Purchasing)

            2.โปรแกรมบริหารระบบงานจัดจำหน่าย(ขาย) - PDP Order Entry (Sales Order)

             3.โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง - PDP Inventory Control (IC) (Stock)

             4.โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้ - PDP Account Payable (AP)

             5.โปรแกรมบัญชีลูกหนี้ - PDP Account Receivable (AR)

             6.โปรแกรมวิเคราะห์การขาย - PDP Sales Analysis (SA)

             7.โปรแกรมบริหารระบบเช็คและเงินสดPDP Cash and Bank(CB)

             8.โปรแกรมบัญชีแยกประเภท - PDP General Ledger (GL)

             9.โปรแกรมบริหารสินทรัพย์ - PDP Fixed Asset (FA)

            10.โปรแกรมวิเคราะห์งบการเงิน - PDP Financieal Reporter (FR)

            ซึ่งโปรแกรมบัญชี PDP แต่ละโปรแกรมครอบคลุมงานสำคัญต่างๆที่เป็นหัวใจขององค์กร จึงกล่าวได้ว่า โปรแกรมบัญชี PDP ช่วยเติมเต็มความต้องการของ SME ให้สามารถใช้ประโยชน์จาก IT ในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอันจะเกิดประสิทธิผลในการเสริมสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพขององค์กรในการที่จะยืนหยัดแข่งขันในสงครามธุรกิจที่นับวันแต่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นและรองรับความผันผวนของระบบเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โปรแกรมบัญชี PDP คุ้มค่าสําหรับการลงทุน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ความยืดหยุ่นและความสามารถของ PDP เทียบเท่าโปรแกรมราคาสูงๆ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โปรแกรมบัญชี PDP สามารถรองรับธุรกิจหลากหลายประเภทอาทิ ธุรกิจซื้อมาขายไป เช่น อาหารสำเร็จรูป เครื่องจักร อะไหล่เครื่องจักร รถยนต์ อะไหล่รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ อะไหล่มอเตอร์ไซค์ อัญมณี จิวเวลลี่ ทองคำ เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เครื่องเขียน เสื้อผ้า หนังสือ ธุรกิจการบริการ เช่น ศูนย์ซ่อมประเภทต่างๆ โรงแรม หอพัก อพาร์ทเม้นต์ ร้านอาหาร สำนักงานบัญชี สำนักงานกฏหมาย อสังหาริมทรัพย์ เช่น ก่อสร้างโรงงาน บ้าน อาคาร โรงงานผลิต ต่างๆ ชิปปิ้ง ประกันภัย และธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย

  *** ทุกโปรแกรมของ PDP สามารถ ออนไลน์ (online) ผ่าน อินเตอร์เน็ต (internet) ระหว่าง สาขา/คลังสินค้า/หน่วยรถเคลื่อนที่ กับ สำนักงานใหญ่ ***

   รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.apacsoftware.co.th

  PDP : คือโปรแกรมบัญชีที่คุ้มค่าที่สุด
  PDP : โปรแกรมบัญชีที่ดีที่สุด และเป็น โปรแกรมบัญชีที่ถูกที่สุด เมื่อเปรียบเทียบความสามารถของโปรแกรมกับราคาของโปรแกรม

  PostHeaderIcon ระบบออนไลน์ Impress Online System

  Impress Professional Online (ระบบออนไลน์ผ่าน internet หรือ มือถือ)

   Internet Remote Online

  ระบบออนไลน์ สามารถรองรับการทำงานในลักษณะ online ผ่าน internet ได้ ทำให้องค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายคลังสินค้าสามารถเชื่อมการทำงานในลักษณะ online กับสำนักงานใหญ่ได้ โดยไม่ต้องผ่าน lease line ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก สำหรับองค์กรที่มีหน่วยรถเคลื่อนที่ (หน่วยรถ van) ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยขาย สามารถอาศัย โทรศัพท์มือถึอผ่าน Mobile GPRS หรือ WIFI ในการ online กับสำนักงานใหญ่ได้ โดยข้อมูลการขายจะ update แบบ real time มายังสำนักงานใหญ่ ทำให้สำนักงานใหญ่สามารถรู้สถานะของหน่วยรถแต่ละหน่วยว่า มียอดขายเท่าไร ขายสินค้าอะไรไปบ้าง และมีสินค้าคงเหลืออยู่ในรถเท่าไร 

  Real time Information : ทำให้ผู้บริหารสามารถรู้สถานะที่เป็นปัจจุบันเสมอ   

  Low maintenance cost : ติดตั้งโปรแกรมไว้ที่สำนักงานใหญ่เพียงจุดเดียว 

  Low operation cost : ใช้ ADSL หรือ Mobile GPRS หรือ WIFI แทนการใช้ Lease line 

  Increase Efficiency : เพราะสามารถทำงานได้จากทุกที่ 

  More data reliability : เพราะข้อมูลถูกป้อนเข้าจุดเดียว ไม่มี double entry 

  More profit : ทำให้ภาพรวมทุกอย่างดีขึ้น ธุรกิจย่อมมีผลกำไรมากขึ้น 

   

  ประโยชน์ของ โปรแกรมขายออนไลน์

  • ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการโดยไม่จำเป็นต้องเข้าบริษัท หรือ สำหนักงาน
  • สามารถทำใบเสนอราคา (Quotation) ออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต
  • สามารถออกใบสั่งรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Sale Order) ออนไลน์ผ่านอินเตอเน็ต
  • สามารถพิมพ์พิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ออนไลน์ผ่านอินเตอเน็ต
  • ข้อมูลที่ถูกป้อนเข้ามาจากทุกจุดจะถูกรวบมรวมเข้ามาที่สำนักงานใหญ่อัตโนมัติ ทำให้ผู้บริหารสามารเรียกดูสถานะการขายต่างๆ เข่น สรุปยอดขาย ตาม Location / ตามสินค้า / ตามพนักงานขาย / ตาม Brand สินค้า ได้ทุกที่ทุกเวลา แม้ขณะเดินทาง

  ประโยชน์ของ โปรแกรมสต็อกออนไลน์

  • เหมาะสำหรับองค์กร หรือ บริษัท ที่สำนักงานกับคลังสินค้า หรือมีหลายคลังสินค้า อยู่ต่างสถานที่กัน
  • สามารถทำเอกสาร รับ/ ส่ง/ โอน สินค้าโดยออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต
  • เมื่อจุดใด หรือ คลังสินค้าใด ทำการ รับ/ ส่ง/ โอน สินค้า ข้อมูลจะ update realtime ทันที
  • ทุกจุด หรือ ทุกคลังสินค้า สามารถมองเห็นว่ามีสินค้าเก็บอยู่ที่คลังไหนบ้างเป็นจำนวนเท่าไร
  • เมื่อมีลูกค้าสั่งสินค้า ฝ่ายขายสามารถเช็คได้ทันทีว่าสินค้าที่ลูกค้าจะสั่งซื้อมีเก็บอยู่ที่คลังไหนบ้าง เป็นจำกนวนเท่าไร ทำให้ไม่พลาดโอกาสในการขาย

  ประโยชน์ของ โปรแกรมจัดซื้อออนไลน์

  • เหมาะสำหรับองค์กร หรือ บริษัท ที่มีหลายสำนักงาน หรือ หลายสาขาที่อยู่ต่างสถานที่กัน
  • สามารถทำเอกสาร ใบขอซื้อ/ ใบสั่งซื้อ สินค้าหรือบริการโดยออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต
  • ผู้บริหารสามารถเรียกดูรายการขอซื้อและรายการสั่งซื้อจากทุกที่ทุกเวลา
  • ผู้บริหารสามารถอนุมัติรายการขอซื้อ หรือ สั่งซื้อผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตลดดเวลา
  • อำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารที่ต้องเดินทางตลดดเวลา โดยสามารถอนุมัติรายการสั่งซื้อโดยไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่ที่สำนักงาน